თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

პრაქტიკოსი ექთანი

მეხუთე საფეხური

რაქტიკოსი ბებიაქალი

მეხუთე საფეხური

არმაცევტის თანაშემწე

მეხუთე საფეხური

nurse

ქთნის თანაშემწე

მესამე საფეხური

ასაჟისტი

მესამე საფეხური

Tooth LOGO

ბილის ტექნიკოსი

მესამე, მეოთხე, მეხუთე საფეხური

medical_logo          ავტორიზებული საზოგადოებრივი კოლეჯი თბილისის
N1 სამედიცინო სასწავლებელი აცხადებს მიღებას 1 მაისიდან 2017-2018 სასწავლო წლისათვის სრული ზოგადი 
განათლების საფუძველზე შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

Check mark free icon პრაქტიკოსი ექთანი ( მეხუთე საფეხური) 
Check mark free icon ფარმაცევტის თანაშემწე ( მეხუთე საფეხური) 

 საბაზო ზოგადი განათლების საფუძველზე შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

Check mark free icon ექთნის თანაშემწე ( მესამე საფეხური) 
Check mark free icon კბილის ტექნიკოსი ( მესამე საფეხური) 
Check mark free icon კბილის ტექნიკოსი(მეოთხე საფეხური) 
Check mark free icon კბილის ტექნიკოსი (მეხუთე საფეხური) 
Check mark free icon მასაჟისტი ( მესამე საფეხური) 
                                                                     
  დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ მოგვმართოთ:                      კედიას ქ. # 7.
                                                                                         ტელ: 2 34 15 48;   2 34 00 90.

კურსდამთავრებულები მიღებენ სახელმწიფო პროფესიულ დიპლომს!